Szukaj

EWoS and Mobility week link

Europejski Tydzień Sportu oraz Tydzień Mobilności (EWoS and Mobility week link)
Nazwa:
Europejski Tydzień Sportu oraz Tydzień Mobilności (EWoS and Mobility week link)

Data:
16 wrzesień 2016

Miejsce:
Sofia, Bułgaria

Organizator:
Ministerstwo Młodzieży i Sportu, Bułgaria

Zasięg:
100 uczestników

Opis:
Ministerstwo Młodzieży i Sportu jest narodowym koordynatorem EWoS w Bułgarii, który w 2016 roku zorganizował flagowe wydarzenie z innowacyjnym podejściem, łącząc Europejski Tydzień Sportu i następujący po nim Europejski Tydzień Mobilności – projekt koordynowany przez Ministerstwo Środowiska i Wody. EWoS był finałowym wydarzeniem kampanii w Sofii dla 2016 roku, podczas którego zorganizowano wycieczki rowerowe dla zainteresowanych stron.
W aktywności wzięła udział Teresa Marinova – olimpijska, światowa oraz europejska mistrzyni w trójskoku, Angel Karanyotov – zawodowy motocyklista, Szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bułgarii, Wiceminister ds. młodzieży i sportu, zastępca przewodniczącego Narodowej Agencji ds. ochrony dzieci, burmistrz dystryktu Sofii, rektor i zastępca rektora Narodowej Akademii Sportu.
Pod koniec wycieczki rowerowej, wiceminister ds. młodzieży i sportu przekazał żółtą koszulkę Ministrowi Środowiska i Wody, który koordynował Europejski Tydzień Mobilności (16 – 22 wrzesień 2016) oraz podkreślił współpracę instytucji bułgarskich, skupiającą się na głównym celu - stworzyć społeczeństwo #BeActive we wszystkich sektorach pokrewnych. Wydarzenie zakończyło się symulacjami dryfowania, które zawierały zasady bezpieczeństwa jazdy.

Wydarzenie jako przykład dobrych praktyk:
W niektórych kampaniach i wydarzeniach, możemy zaobserwować, że każda koordynująca instytucja była skupiona na swoim własnym projekcie. Ponadsektorowe podejście skupiające się na głównych celach, które wywodzą się z sektorowych programów, mogą prowadzić do lepszych rezultatów oraz optymalizować ich zasoby. Instytucje zorganizowane w odpowiedni sposób są w stanie osiągnąć więcej oraz zwalczać społeczne problemy jak np. brak mobilności.

Zawód: Osoba pracująca

Lokalizacja: Miasto

Wiek: Dorosły