Szukaj

Sports and recreation batch “Health and sports”

Turnus rekreacyjno-sportowy „Zdrowie i sport”
Nazwa:
Turnus rekreacyjno-sportowy „Zdrowie i sport”

Data:
12-21.09.2016

Miejsce:
Drzonków (Zielona Góra), województwo lubuskie, Polska

Organizator:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze

Zasięg:
75 osób starszych, w tym niepełnosprawni – uczestnicy turnusu

Opis:
Pomiędzy 12 a 21 września 2016 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się turnus rekreacyjno-sportowy dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu wzięło udział 75 uczestników, którzy mieli dostęp do wielu różnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, takich jak: ćwiczenia ogólnorozwojowe, fitness w wodzie bądź na sali, taniec, nordic walking, bocce, strzelanie, tenis ziemny i tenis stołowy.
Wydarzenie obfitowało również w wiele innych atrakcji, m.in. spotkania z dietetykiem, szkolenia czy warsztaty zatytułowane: „Kanapowy styl życia”, „Pierwsza pomoc”, „Dieta na wieczną młodość”, „Zadbaj o swoje wnętrze”, „Smutny senior”.
Główne cele i zadania turnusu rekreacyjno-sportowego:
 • podwyższenie ogólnego poziomu sprawności i aktywności psychofizycznej,
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku poprzez ćwiczenia fizyczne, turystykę oraz zawody sportowe,
 • zwiększanie wiedzy osób starszych i niepełnosprawnych na temat prawidłowego odżywiania w wybranych chorobach metabolicznych,
 • kształtowanie świadomości na temat wpływu sposobu żywienia na jakość życia,
 • zwiększanie wiedzy osób starszych i niepełnosprawnych na temat aktywności fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie świadomości na temat znaczenia wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych,
 • zwiększenie liczby osób, które będą w stanie szybko zauważyć objawy depresji i odpowiednio na nie zareagować,
 • umiejętność walki z bezsilnością wobec swoich własnych problemów,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez wyeliminowanie czynników zagrażających życiu lub zdrowiu,
 • umiejętność budowania nadziei, siły oraz poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie umiejętności oraz wiedzy w zakresie pierwszej pomocy,
 • kształtowanie umiejętności pracy w trudnych warunkach oraz umiejętności interpersonalnych,
 • integracja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach grupowych.

Wydarzenie jako przykład dobrych praktyk:
Organizowanie wydarzeń tego typu dla osób starszych jest niemałym wyzwaniem. Niemniej jednak, są one niezbędne zwłaszcza we współczesnym świecie kiedy to seniorzy nie mają wielu okazji do uczestnictwa w zajęciach sportowych dostosowanych do ich wieku oraz możliwości. Natomiast, ten turnus może być przykładem powielanym przez inne społeczności.

Zawód:

Lokalizacja: Miasto, Mała wioska

Wiek: Dorosły