Szukaj

Intergenerational Cycling Rally and Nordic Walking

Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy oraz Marsz Nordic Walking
Nazwa:
Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy oraz Marsz Nordic Walking

Data:
17.09.2016

Miejsce:
Radlin, województwo śląskie, Polska

Organizator:
Koło Gospodyń Wiejskich

Zasięg:
Około 30 osób

Opis:
Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy oraz Marsz Nordic Walking został przeprowadzony, jako cześć obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu. Celem wydarzenia było zachęcenie lokalnej społeczności do udziału w aktywności fizycznych oraz integracji regionalnej. Rajd przeznaczono dla dzieci, nastolatków, seniorów oraz wszystkich zainteresowanych. Długość trasy wynosiła 20 km. Dopuszczone zostały dwie formy udziału: piesze chodzenie z kijkami do Nordic Walkingu lub jazda na rowerze. Na starcie uczestnicy zostali poinformowani przez przewodnika rajdu o Europejskim Tygodniu Sportu oraz europejskiej kampanii #BeActive. Otrzymali również mapki z zaznaczoną trasą. Na zakończenie rajdu przygotowano obóz integracyjny, na którym zachęcano do udziału w kolejnych edycjach wydarzenia, które zostaną uwzględnione w sportowym kalendarzu gminy.


Zawód: Osoba ucząca się , Osoba pracująca

Lokalizacja: Miasto, Mała wioska

Wiek: Dziecko , Młodzież, Dorosły