Eusport #GoodGovernance Produkty #GoodGovernanceSport GGS IO2 - Ścieżka samokształcenia #GoodGovernanceSport

GGS IO2 - Ścieżka samokształcenia #GoodGovernanceSport

Projekt GoodGovernanceSport ma na celu znalezienie sposobu na analizę, gromadzenie i promowanie praktyk w zakresie odpowiedniej widoczności podejmowanych decyzji, interesariuszy decyzyjnych, przejrzystości finansowania publicznego w organizacjach sportowych. W trakcie projektu realizowane są działania badawcze, edukacyjne i upowszechniające.
Jednym z rezultatów projektu #GoodGovernanceSport jest stworzenie ścieżki samokształcenia do samorozwoju liderów i menedżerów sportowych, która da możliwość oceny poziomu rozliczalności i przejrzystości strony internetowej organizacji sportowej, co jest ważną częścią procesów dobrego zarządzania w organizacji.

Ta ścieżka do samodzielnego uczenia się obejmuje:
Instrumenty samooceny, opracowane na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety i w oparciu o wskazane dobre praktyki, które w ścieżce samokształcenia przekształcane są w rekomendacje;
Poziom osiągnięcia widoczności w organizacji sportowej zapewnia test ścieżki samokształcenia;
Certyfikat na koniec ścieżki samokształcenia zostanie przyznany wszystkim uczestniczącym ekspertom sportowym;
Ścieżka obejmuje 7 modułów z konkretnymi zaleceniami i praktycznymi informacjami.

Ścieżka samokształcenia #GoodGovernanceSport obejmuje następujące moduły:
Czym jest dobre zarządzanie w sporcie;
Zasady dobrego zarządzania w sporcie;
Obecność organizacji sportowych w Internecie;
Przejrzystość organizacji sportowych w środowisku online - aspekty kadrowe;
Przejrzystość organizacji sportowych w środowisku online - aspekty finansowe;
Integralność organizacji sportowych w środowisku online;
Dostępność organizacji sportowych w środowisku online.

Oczekiwane rezultaty rozwoju ścieżki samokształcenia:
1. Instrument do samoanalizy i samouczenia się w temacie dobrego rządzenia w sporcie;
2. Platforma wykorzystywana jako otwarta przestrzeń edukacyjna dostępna dla wszystkich zainteresowanych obywateli;
3. Stworzenie trwałości i skrótów do zasobów w jednym miejscu (eusport.org);
4. Przydatny instrument do prawidłowego zarządzania publicznymi organizacjami sportowymi.

Dołącz do ścieżki samokształcenia #GoodGovernanceSport!


Partnerzy