Eusport #GoodGovernance Produkty #GoodGovernanceSport GGS IO3 - Trasparentność i odpowiedzialność w sektorze sportowym - podręcznik

GGS IO3 - Trasparentność i odpowiedzialność w sektorze sportowym - podręcznik

Projekt #GoodGovernanceSport ma na celu znalezienie sposobów analizowania, gromadzenia i promowania praktyk zapewniających odpowiednią transparentność podejmowanych decyzji, interesariuszy podejmujących decyzje, przejrzystość finansowania publicznego w organizacjach sportowych.

Zespół projektowy opracował także Podręcznik dla organizacji sportowych dotyczący odpowiedzialności i transparentności w sporcie. Podręcznik zawiera wskazówki i porady dotyczące optymalizacji strony internetowej organizacji sportowej, prezentowania wydatków ze środków publicznych oraz zwiększenia transparentności i odpowiedzialności organizacji na różnych poziomach. W tej publikacji wyróżniono również dobre praktyki dotyczące „doskonałej” strony internetowej oraz kilka pomysłów, w jaki sposób możemy poprawić zarządzanie organizacyjne w organizacjach sportowych. Doradzamy również jak zapewnić wszystkim interesariuszom wiedzę na temat transparentności finansowej oraz jak to może pomóc w rozwoju organizacji m.in. poprzez zwiększenie liczby kontaktów sponsoringowych i większego wsparcia publicznego dla organizacji o jasnym i transparentnym wizerunku.

Zastosowana metodologia:
• Analiza dobrych praktyk;
• Porównanie stron internetowych z innych sektorów i wprowadzenie tych praktyk do zarządzania w sektorze sportowym, podkreślając ich wykorzystanie i wdrażanie w innych dziedzinach;
• Metodologia udoskonalania stron internetowych, ich treści oraz istotnych elementów na temat naszej organizacji;
• Sekcja porad i wskazówek, które są stosowane w innych organizacjach i mogą być również transferowane do organizacji sportowych;
Podręcznik ten będzie użytecznym źródłem informacji dla osób zarządzajacych organizacjami sportowymi i podkreśli typowe błędy, potrzeby i oczekiwania społeczeństwa oraz wskaże możliwości wprowadzenia usprawnień na stronach www. Podręcznik zawiera następujące sekcje: wprowadzenie, dobre zarządzanie w sporcie, dobre praktyki w zakresie odpowiedzialności i transparentności, prezentacja działa organizacji sportowych w Internecie, porady i wskazówki dotyczące poprawy wyników, przydatne linki.

Wpływ:
Publikacja może być przydatnym narzędziem dla menedżerów sportu i decydentów na różnych poziomach zarządzania, a także dla administracji w sektorze. Zespół projektowy promuje dobre zarządzanie oraz podaje przydatne informacje wszystkim zainteresowanym stronom w sektorze.

Możliwość implementowania w innych sektorach:
Treść podręcznika może być transferowana do innych sektorów i może być wykorzystywana jako narzędzie dobrego zarządzania w obszarze działań na rzecz młodzieży, edukacji, kultury, ekologii i wielu wielu innych. Może być również wykorzystywany jako materiał edukacyjny w szkołach sportowych i na uniwersytetach.

Podręcznik w języku angielskim jest dostępny tutaj: https://bit.ly/2t84E7V
Podręcznik w języku polskim jest dostępny tutaj: https://drive.google.com/file/d/1SjibMLYqIGJ4vcXBNdq-Ab55EJI5qJpk/view?usp=sharing

Partnerzy