Eusport #GoodGovernance Zespół projektowy A.D.E.L. – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju, Edukacji i Pracy

A.D.E.L. – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju, Edukacji i Pracy

Nazwa: A.D.E.L. – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju, Edukacji i Pracy
web: www.adelslovakia.org/en
Kraj: Słowacja


Jesteśmy organizacją, która stwarza możliwości dla młodych ludzi, którzy chcieliby być aktywni, próbować i uczyć się czegoś nowego oraz zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę dla rozwoju osobistego i zawodowego. Chcemy wzbogacić życie edukacyjne, społeczne i kulturalne młodych ludzi żyjących w naszym kraju. Skupiamy się głównie młodych ludziach o mniejszych szansach, pochodzących ze wschodniej Słowacji. Wierzymy, że młodzi ludzie muszą stać się siłą napędową budowania społeczeństwa, w którym żyją i dlatego stwarzamy różne możliwości, które pomagają kształtować zdeterminowane pokolenia, by zmienić nasz kraj i świat na lepsze.

Nasze główne cele, które promujemy przy różnych projektach i działaniach to:
  • zwiększenie zatrudnienia młodych ludzi i wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego;
  • organizowanie i pośredniczenie w szkoleniach, wymianach młodzieży, obozach pracy, seminariach, mobilnościach do nauki, stażach i programach wolontariackich za granicą;
  • wspieranie aktywnego obywatelstwa, uczestnictwa obywatelskiego, inicjatyw wolontariackich i obywatelskich oraz podkreślanie ich znaczenia w społeczeństwie;
  • stymulowanie tworzenia nowych i innowacyjnych pomysłów jako podstawy inicjatyw przedsiębiorczości młodych ludzi, motywowania ich i wspierania własnego biznesu;
  • zachęcanie do odpowiedzialnego podejścia do przyrody i zwierząt, promowanie zdrowego stylu życia i ochrona środowiska;
  • promowanie konstruktywnej debaty na temat UE, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, ochrona praw człowieka i obserwowanie przejrzystości w alokacji zasobów publicznych;
  • popieranie zniesienia stereotypów związanych z płcią i promowania równości szans dla wszystkich...

Nasze motto brzmi: "Młodość to nie tylko tymczasowy stan na drodze do dorosłości, ale przestrzeń dla naszej własnej podróży, opinii i rozwiązań - i chcemy wypełnić ten brak przestrzeni!"

Partnerzy