Eusport #GoodGovernance Zespół projektowy Nadzieja dla Dzieci Węgry

Nadzieja dla Dzieci Węgry

Nazwa: Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Nadzieja dla Dzieci Węgry
web: www.remenytagyermekeknek.hu
Kraj: Węgry


Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i ochrona praw dziecka zgodnie ze standardami i zasadami Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Stowarzyszenie służy jako pośrednia organizacja między społeczeństwem (w tym kilku postaci, takich jak firmy, uniwersytety i inne organizacje non-profit) oraz dziećmi, młodzieżą i rodzinami w potrzebie, w celu ułatwienia i koordynacji przepływu darowizn i zasobów ludzkich m. in. profesjonalistów i wolontariuszy. Promocja edukacji praw człowieka na Węgrzech jest częścią tej misji, w ramach której organizowane są warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży. Celem kampanii uświadamiających i informacyjnych jest zapobieganie naruszaniu praw oraz rozpoznawanie i uznawanie bieżących problemów. Jest to niezbędne do przeprowadzenia konsultacji i działań społecznych.

Prawo do zdrowia to jeden z naszych głównych tematów, który obejmuje edukację na temat zdrowego stylu życia, sportu i podnoszenia świadomości na temat dopingu. Niedawno uruchomiliśmy ten program w 2 instytucjach, z którymi współpracujemy i który nadal kontynuujemy latem, w obozach letnich. Program zawiera warsztaty, które odbywają się 3 razy w tygodniu. Podczas warsztatów nasi doświadczeni wolontariusze wykorzystują nieformalne elementy edukacyjne do uprawiania sportu. Muszę powiedzieć, że program odniósł wielki sukces, ponieważ uszczęśliwił i wiele nauczył wszystkie dzieci.

Partnerzy