Eusport #GoodGovernance Zespół projektowy Instytut Nowych Technologii

Instytut Nowych Technologii

Nazwa: Instytut Nowych Technologii
web: www.newtechlodz.com
Kraj:PolskaStowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ma wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń, konferencji, promocji i wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Nasze działania mają na celu promowanie nowych technologii, innowacji i zwiększanie możliwości uczestników naszych szkoleń w obrębie rynku pracy, edukacji i równości szans. Wśród kluczowych działań INT znajdują się: badania dla władz i podmiotów prywatnych, organizacja Regionalnego Lidera Konkurencji Nowych Technologii (innowacyjne technologie) w regionie łódzkim, liczne konferencje, ponad 350 szkoleń, warsztatów itp. INT prowadzi "Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych" w regionie i współpracuje z ponad 100 organizacjami pozarządowymi. Obecnie INT założył Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Odbiorcami projektów są: młodzież, grupy osób w niekorzystnej sytuacji, organizacje pozarządowe, wolontariusze, pracownicy firm, przedsiębiorcy, jak również osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę, a także osoby starsze.

Działalność organizacji dostosowana jest do bieżących potrzeb rynku, stąd ciągła potrzeba zdobywania nowej wiedzy, wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji.

Zrealizowaliśmy projekt sportowy koordynowany przez jedną osobę aktywnie zaangażowaną w aktywność fizyczną. Inny projekt koordynowany przez naszą organizację wiąże się również z działaniami sportowymi. Od wielu lat nawiązaliśmy ścisłą współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i wieloma szkołami - mają one wpływ na nasze społeczeństwo. Niektórzy z naszych pracowników są naprawdę aktywni w życiu prywatnym; niektórzy nawet dokumentują to przez blogi, organizując wydarzenia, uczestnicząc w wydarzeniach sportowych. Pracownicy INT to około 10 osób z tytułem magistra w zakresie socjologii, pedagogiki, zarządzania, stosunków międzynarodowych, prawa.

Partnerzy