Eusport #GoodGovernance Zespół projektowy Stowarzyszenie Sportowe Rijeka

Stowarzyszenie Sportowe Rijeka

Nazwa: Stowarzyszenie Sportowe Rijeka
web: www.rss.hr
Kraj: Chorwacja

Stowarzyszenie Sportowe Rijeka (RSS), jest organizacją pozarządową i non-profit, sprzymierzającą wszystkie kluby sportowe w mieście Rijeka. Jest również promotorem Programu publicznego współfinansowania programu sportowego w mieście Rijeka, który jest prezentowany za pośrednictwem administracji miejskiej ds. sportu i kultury technicznej rządowi miasta Rijeka.
Działalność Stowarzyszenia Sportowego Rijeka i jego służb technicznych reguluje ustawa o sporcie. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za promowanie i stymulowanie sportu jako całości w zakresie jego kompetencji, koordynację działań swoich członków, łączenie i koordynowanie programów sportowych, proponowanie Programu publicznego współfinansowania programu sportowego i opiekę o jego rozwój.

OBSZAR DZIAŁANIA PROGRAMU
1. Wspieranie i promocja sportu.
2. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i studentów.
3. Działalność towarzystw sportowych, społeczności sportowych i stowarzyszeń miasta.
4. Przygotowania sportowych, krajowych i międzynarodowych mistrzostw oraz ogólna i specjalna ochrona zdrowia dla sportowców.
5. Zatrudnianie profesjonalnego personelu sportowego.
6. Sportowe i rekreacyjne działania publiczne.
7. Wykorzystanie obiektów sportowych istotnych dla jednostki samorządu lokalnego.
8. Rozwój i finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, studiów wykonalności i ankietowania w funkcji rozwoju sportu.
9. Planowanie, budowa, utrzymanie i wykorzystanie obiektów sportowych i struktur istotnych dla jednostki samorządu lokalnego/regionalnego.

Program współfinansowania publicznego programu sportowego w mieście Rijeka obejmuje wszystkie wyżej wymienione działania, z różnicami dotyczącymi niektórych programów czasowych.
Jego działania - planowanie programu, analityka, informatyka, zasoby prawne i kadrowe, księgowość/finanse, nadzór nad rozwojem programu i inne - są wykonywane przez personel techniczny w ramach Stowarzyszenia.
Działania te są przydzielane regularnie i okazjonalnie wraz z wsparciem finansowym dla 182 klubów sportowych z około 18 000 aktywnych sportowców w różnym wieku, z których 9 500 to zarejestrowani lub niezarejestrowani członkowie klubu sportowego oraz ponad 5000 studentów i użytkowników prokreacyjnych.
Od 29 marca 2010 roku Stowarzyszenie Sportowe Rijeka otrzymało audyt certyfikacyjny od Bureau Veritas we wszystkich procesach zgodnie z wymaganiami procedur ISO 9001: 2008 i BV.

RSS współpracuje z Chorwackim Komitetem Olimpijskim, Chorwackim Komitetem Paraolimpijskim i Chorwackim Stowarzyszeniem Sportowym.

Partnerzy